UAB „Tūta” bendrosios sąlygos/taisyklės

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB „Tūta“  internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą „Tūta“ El. parduotuvėje.

1.2. „Tūta“ turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

1.3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo „Tūta“ Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu „Tūta“ , priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.

1.4. „Tūta“ atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 1. ŠALYS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

2.1. Pardavėjas: UAB „Tūta“ , Jonavos g. 104 Kaunas, LT-44138. Įmonės kodas 154145096.  Telefono numeris +37065500990. Elektroninis paštas: info@tuta.lt

2.2. Pirkėjas: (klientas) – tai asmuo, kuris interneto svetainėje lankosi kaip potencialus ar nebe pirmą kartą apsilankantis klientas.

 1. UŽSAKYMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

3.1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

3.2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. „Tūta“ patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

3.3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo „Tūta“ Parduotuvėje būdu. Kartu pasirenkamas prekių pristatymo būdas iš galimų „Tūta“ pristatymo variantų.

3.4 Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą „Tūta“ .Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su „Tūta“ Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.

3.5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas „Tūta“. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna „Tūta“. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir „Tūta“ yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai „Tūta“ gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko (kai pasirenkamas apmokėjimas per internetinę bankininkystę) apie atsiskaitymą už užsakytas prekes.

3.6. Klientui pateikus užsakymą, „Tūta“ sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.

3.7. „Tūta“ gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir „Tūta“ vykdymo pradžios momentu.

3.8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas „Tūta“ duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

3.9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

3.10. Sutartis sudaroma ir vykdoma nacionaline kalba.

 1. GARANTIJOS IR PREKIŲ KAINŲ NUSTATYMAS

4.1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.

4.2. „Tūta“ nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

4.3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

4.5. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos oficialia valstybine valiuta su PVM.

4.6. „Tūta“  parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu arba el. paštu „Tūta“, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl „Tūta“ ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. „Tūta“ per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

„Tūta“ įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

4.6.1. „Tūta“ įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

4.6.2. „Tūta“ įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. „Tūta“ neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame „Tūta“.

4.6.3. „Tūta“ visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

4.6.4. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.

4.6.5. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

 1. APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

5.1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš „Tūta“ Parduotuvėje nurodytų būdu: atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

5.2. Jeigu Klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant. Kitais atvejais, Klientas praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik gavus apmokėjimą už prekes.

 1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Grąžinti galite visas Tūta elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo (išskyrus apatinį trikotažą, kojines) (Mažmeninės prekybos taisyklės, II-asis skyrius, I-asis skirsnis).

 • Elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes grąžinti galima per 14 dienų nuo gavimo. Klientui, grąžinančiam prekę, tenka kokybiškų prekių siuntimo išlaidos.
 • Grąžinti internetu pirktą prekę galite tik užpildę elektroninę ar fizinę prekės grąžinimo formą (fizinė prekės grąžinimo forma bus pridėta prie siunčiamų prekių).
 • Kokybiškų prekių grąžinimas vykdomas remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697 patvirtintų Mažmeninės prekybos taisyklių nustatyta tvarka. Tokiu atveju prekių pristatymo išlaidos nėra kompensuojamos.
 • Prekių grąžinimas iš užsienio yra pirkėjų atsakomybė. Grąžinti galima išsiuntus pakuotę registruotu paštu su siuntos sekimo numeriu. Norėdami grąžinti ar pakeisti prekes, užpildykite grąžinimo paraiškos formą, pateiktą kartu su prekėmis. Grąžinamas prekes ir prašymo formą prašome siųsti adresu: Jonavos g. 104, LT-44138, Kaunas, Lietuva. Grąžinama prekė turi būti nenaudota, išskyrus atvejus, kai ji grąžinama dėl gamybos defektų. Grąžinama prekė turi būti tvarkingoje pakuotėje (ši dalis netaikoma, jei grąžinama prekė yra brokuota). Prekė turi būti nenaudota, o prekinė išvaizda nepažeista (t.y. tvarkingos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.). 

6.2. Grąžinama prekė turi būti:

6.2.1. Nenešiota ir be išorinių dėvėjimo ženklų (šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę);

6.2.2. Supakuota į tinkamą pakuotę, kuri apsaugotų nuo sugadinimo jos transportavimo metu;

6.2.3. Su visomis gaminiui skirtomis etiketėmis ir nepraradusi prekybinės išvaizdos;

6.2.4. Pinigai bus grąžinami į jūsų sąskaitą per 14 dienų  (LR Civilinio kodekso 6.22811 straipsnio 2 dalis).

6.3. Prekės defektas

6.3.1. Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto įsigijimo datos. (LR Civilinio kodekso 6,338 dalis)

6.3.2. Mums svarbi jūsų nuomonė! Jei esate nepatenkinti įsigyto gaminio kokybe - kreipkitės į Tūta El. parduotuvę. Mes išnagrinėsime jūsų pretenziją ir pateiksime atsakymą per 14 dienų. Pateikiant pretenziją būtina pridėti pirkimą įrodantį dokumentą (sąskaitą faktūrą, čekį arba mokėjimo išrašą) Klausimais dėl gaminių kokybės kreipkitės tel. nr. +37065500990 (darbo dienomis, 8-17 val.)

6.3.3. Jeigu Klientas nėra patenkintas galutiniu UAB „Tūta“  atsakymu, dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuva, elektroninis paštas: tarnyba@vvtat.lt, telefonas 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt) jos teritoriniuose padaliniuose apskrityse, ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/

6.3.4. Vartojimo ginčus spręsti neteismine tvarka kompetetinga Valstybinė vartototojų teisių apsaugos tarnyba (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt)

 1. PREKIŲ PRISTAYMAS

7.1. Klientas gali pasirinkti įvairius Gaminio pristatymo būdus. Gaminio gavimas priklauso nuo Kliento pasirinktos paslaugos.

7.2. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 7 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Prekės preliminarus pristatymo terminas pateiktas prie kiekvienos prekės atskirai.

Dėmėsio! Sezono išpardavimo metu, pristatymo terminas gali užtrukti 2-5 dienomis ilgiau nei numatyta įprastame pristatymo termine.

7.3. Tiksli prekių pristatymo data ir laikas nurodoma Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu, Pirkėjo nurodytu registracijos formoje. Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti minėto el. pašto dėžutę, iki bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.

7.4. Klientas, prieš suformuodamas užsakymą, privalo patikrinti pateiktos kontaktinės informacijos tikslumą, kad būtų išvengta nesusipratimų ar vėlavimo pristatyti Gaminį. Pardavėjas nėra atsakingas už nesusipratimus ar vėlavimą pristatyti Gaminį, jei vėlavimas ar nesusipratimai kilo dėl Kliento užsakymo suformavimo metu pateiktų netikslių ar neteisingų duomenų.

7.7. Tuo atveju, jei Gaminys pasiekia Klientą netinkamos būklės ar pakuotėje, kuri nėra sandari, Klientas privalo apie tai informuoti El. parduotuvę el. paštu arba telefonu info@tuta.lt +37065500990

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Pardavėjas ir Pirkėjas įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims jokių šio dokumento sąlygų, išskyrus valstybės, vyriausybines ir teisėsaugos institucijas, kurios įstatymuose nustatyta tvarka turi teisę gauti tokią informaciją.

8.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.